Terry Fox การกลับมาของบรรยายสดบนโรงละคร

Terry Fox

Terry Fox
Terry Fox ถือว่าเป็นบุคลที่หน้าสนใจและหน้ายกย่องอย่างยิงถือได้ว่าเป็นบุคลที่ปลุกระดมให้คนที่กำลังเป็นโรคนั่นได้มากลับมาใช้ชีวิตปกซึ่งตัวของเขาเอง Terry Fox ก็ได้เป็นโรคมะเร็งเช่นกันจนได้ตัดขาขวาของตัวเองออกโดยตอนแรกตัวเขาเองนั้นก็รับไม่ได้ว่าจะเดินจะมาหากินอะไรแต่เข้าก็ไม่ได้ยอมแพ้เพราะว่าตัวของ Terry Fox        อดีตก่อนเกิดอุบัติเหตุ นั้นเขาเองเป็นนักวิ่งมาราธอนมือวางต้นๆ ของประเทศแคนนาดาแต่เมือถูกตัดขาขวาไปตัวของ Terry Fox ก็ได้ผันชีวิตตัวเองมาเป็น วิทยากร โดยได้ตั่งโรงละครที่มีการบรรยายสดในรูปแบบที่ว่าเอาแนวทางมุมของชิวิตอนเองก่อนและหลังจากการตัดขาคือการที่แสดงมาเสนอวิธีและแนวทาง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยจะเป็น

Terry Fox1.การอยู่ร่วม 2.การสู้ชีวิต 3.การออกกำลังกาย ทั้งหมดนี้ 3 ข้อถ้าหากสามารถทำได้ตามที่ Terry Fox แนะนำก็จะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเพราะว่าเวลาที่เขา สอนในโรงละครสด นั้นจะเรียกผู้สนใจอยากจะเป็นผู้ถูกฝึกจริงๆ มาบนเวทีแล้วก็จะสอนตัวต่อตัวเลยพอจบแล้วก็จะถามว่าสามารถนำไปช่วยรักษาหรือแนะนำคนอื่นๆ มั่งได้อีกมั่งเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็เพื่อนที่จะเห็นทุกคนที่ป่าวหรือว่าเป็นโรคร้ายๆ ต่างได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเหมือนกลับทั่วโลกเลยทำให้ Terry Fox ได้ถูกขนานนามให้เป็น บุรุษที่มีความตั่งใจ แน่วแน่กล้าหาญที่จะต่อสู้ชีวิตแม้ว่าตัวเองจะพิการก็ตามเลยทำให้มีรูปปั้น Terry Fox ตั่งอยู่หลายๆ ที่และ ทั้งหมดที่พูดที่กล่าวมานั้นมันก็คือหน้าที่ของคำว่า Terry Fox การกลับมาของบรรยายสดบนโรงละคร

Posted in Terry Fox การกลับมาของบรรยายสดบนโรงละคร | Tagged , , | Comments Off on Terry Fox การกลับมาของบรรยายสดบนโรงละคร

Terry Fox บุคคลต้นแบบแห่งการทำโรงละคร

 

Terry FoxTerry Fox คือบุคลที่เหมือนเป็นไอดอลของหลายๆ คนเพราะว่าเมื่อก่อนเขาได้เป็นคนปกติเหมือนกับเราทั่วๆ ไปแต่มาถึงในตอนนี้ปัจจุบันเขาได้เป็นคนพิการขาทางด้านขวาต้องถูกตัดออกแต่ก็ไม่ใช่เหตุที่ว่าเขาจะเดินไม่ได้แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เค้าได้เกิดการก่อตั่งชมรมโรงละครวิ่งมาราธอนการกุศล เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนที่เป็น โรคมะเร็ง ได้สู้ต่อไปได้เลยได้นำประวัติของตัวเองนั้นมาเล่าสู่กันฟังให้กับผู้ป่าวในด้านต่างของชีวิตตัวเองผ่านโรงละครโดยผันตัวเองขากนักวิ่งมาราธอนอาชีพมาเป็นนักวิทยากรโดยการจะแบ่งช่องในการพูดคุยผ่านทางโรงละครโดยช่วงแรกจะเป็นรอบเช้า 02.00-12.00 รอบบ่ายก็ตั่งแต่ 13.00-15.00 รอบเย็นก็จะเป็น 16.00-18.00 ทั้ง 3 รอบนี้ไม่เสียค่าเข้าชมในโรงละครเลยเพราะว่า     Terry Fox นั้นเป็นคนที่ใจบุญไม่หวังผลตอบแทนของตัวเองมาเป็นที่ 1 จุดประสงค์หลักอยากที่จะช่วยให้ทุกวันสามารถอยู่ด้วยร่วมกันอย่างเหมือนคนอื่นๆ และในปัจจุบันนี้สังคมไทยหรือสังคมในต่างประเทศก็ให้ความสนใจในแนวทางการรักษาแบบ                                          โรงละคร Terry Fox   มาเผยแพร่ซึ่งTerry Foxในประเทศไทยในตอนนี้นั้นได้มาการส่งนักเรียนที่จะเข้าไป ศึกษาแนวการเรียนการสอน ที่เรียกว่า Terry Fox                   โรงละครการกุศล ซึ่งโดยเจ้าตัวเองนั้นก็ยืนดีที่จะถ่ายถอดแนวการคิดและหลักการทำอย่างตั่งใจให้กับนักเรียนนักศึกษาชาวไทยทุกคนอย่างตั่งใจและไม่หวงวิชาหลังจากนั้นนักศึกษาที่ได้เรียนจากการฝึกสอนแบบโรงละครเสร็จแล้วก็ได้กลับมาประยุคใช้เข้ากับคนไทยในประเทศไทยในทุกๆ ประเทศเพื่อไม่ให้เป็นจุดด้วยลพริกชีวิตตัวเองและทุกคนที่ได้รับเข้าการฝึกในรูปแบบโรงละครของ Terry Fox ในต่างประเทศหรือนักเรียนไทยที่ไปศึกษาแล้วนำกลับมาใช้ที่ประเทศก็ตามสามารถอยู่ร่วมกันกับคนปกติได้อย่างสบาย

Posted in Terry Fox บุคคลต้นแบบแห่งการทำโรงละคร | Tagged , , | Comments Off on Terry Fox บุคคลต้นแบบแห่งการทำโรงละคร

Terry Fox ผู้ก่อตั่งชมรมโรงละครวิ่งมาราธอนการกุศล

 

Terry Foxในปีนี้การออกกำลังกายด้วยการวิ่งมาราธอนถือว่าเป็นการออกกำลังหายชนิดหนึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและ เราจะลืมไม่ได้เลยว่าใครที่เป็นบุคคลที่ทั่วโลกจดจำว่าเป็นบุคลที่มีใจรักมากในการวิ่งก็คือ Terry Fox ผู้ก่อตั่งชมรมโรงละครวิ่งมาราธอนการกุศล เพราะว่า Terry Fox เป็นบุคลที่มีใจรักใน เกมส์กีฬาการวิ่ง เป็นอย่างมากแต่มีเหตุที่ทำให้เขาเสียขาขวาของตัวเองไปนั้นก็เพราะว่าโรคมะเร็งเลยทำให้ต้องโดยตัดขาของตัวเองเลยทำให้ไม่สามารถเดินหรือว่าวิ่งได้อีกเลยดังนั้นTerry Foxจึงเป็นเหตุให้เกิดขาเทียมขึ้นทำให้จำตัวนั้นกลับมาเดินได้อย่างปกติและหันตัวเองมาเป็นวิทยากรคอยให้คำแนะนำและประกอบกับถ้ามีโอกาสก็จะไปลงวิ่งมาราธอนกับเพื่อนๆ อีกด้วยโดยการ Terry Fox ได้เปิดศูนย์ก่อตั่งชมรมโรงละครวิ่งมาราธอTerry Foxนการกุศลมันเป็นโรงละครแสดงสดที่นำเสนอเกี่ยวกับโรคอันตรายอย่างมะเร็งถ้าเป็นแล้วเกิดทำให้เสียชีวิตได้เลยมาพูดถึงการอยู่รอดเมื่อเกิดโรคนี้แล้วโดยในโรงละครจะแนะนำเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยยึดหลักของตัวเองว่าทำไมตัวเองพิการขาขาดยังสามารถ วิ่งมาราธอน ได้เหมือนคนปกตอเล่นกีฬาได้เหมือนคนปกติเราอย่าตัดสินตัวเองที่ว่าทำไมมีขาข้างเดียวและนี่ก็คือผู้ชายที่เรียกว่ายอดมนุษย์ที่ทั่วโลกต่างยกย่องทั้งในด้านใจบุญและในด้านการสู้ชีวิตซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังข้างต้นนี้ก็คือหน้าที่และขั้นตอนการอบรมและกฎระบบของ ชมรมโรงละครวิ่งมาราธอน การกุศลที่มีจุดประสงค์ตั่งมั่นเพื่อเป็นแนวทางและแรงผลักดันให้กำลังผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือ ผู้ป่วยขาหักแขนหัก หรือขึ้นชื่อว่าพิการขออย่ายอมแพ้ตราบใดที่ยังมีแรงสู้ไหวเป็นคำพูดของประธานผู้ก่อตั่งชมรม Terry Fox

Posted in Terry Fox ผู้ก่อตั่งชมรมโรงละครวิ่งมาราธอนการกุศล | Tagged , , | Comments Off on Terry Fox ผู้ก่อตั่งชมรมโรงละครวิ่งมาราธอนการกุศล

Terry Fox โรงละครต้านโรคมะเร็งเพื่อการกุศล

Terry Foxสังคมในประเทศไทยหรือสังคมในต่างประเทศนั้นการเป็นอยู่หรือการดูแลกรักษาโรคภัยต่างก็มีความก้าวหน้าเจริญในด้านการดูแลรักษาต่างๆ และรู้กันหรือไม่ว่า Terry Fox โรงละครต้านโรคมะเร็งเพื่อนการกุศลที่จัดตั่งขึ้นมานั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรโดยจุดประสงค์หลักๆ ก็คือ Terry Fox บุคลตัวอย่างต้นแบบที่สำคัญของเราโดยตัวเค้าเองนั้นต้องถูกตัดขาขวาของตัวเองออกเนื่องจากโรคมะเร็งจนทำให้เขาต้องใส่ขาเทียมแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่เขากลับเปลี่ยนจุดด้วยของตัวเองเป็นแรงผลักดันให้เกิด Terry Fox           โรงละครต้านโรคมะเร็ง เพื่อการกุศลเพื่อฝึกสอนและ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งอีกด้วยและยังได้สอดแทรกความเอฮาควTerry Foxามสนุกความบันเทิงให้คนที่เข้ามารับฟังรับชมในโรงละครโดยรอบการเข้าฝึกอบรมในโรงละคร Terry Fox ต่อ 1 วันจะแบ่งเป็นรอบๆ กันออกไปได้แก่ Terry Foxรอบเช้าเวลา 09.00-12.00 รอบบ่ายเวลา 14.00-1700 รอบดึกเวลา 20.00-23.00 แต่ละช่วงเวลานั้นการแสดงนั้นจะไม่เหมือนกันแต่จะมีเนื้อหาคล้ายๆ กันอย่างเช่น รอบเช้าจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับโรคต่างๆ รอบบ่ายก็จะเป็นการอบรมวิธีการการแก้ไข้กับโรคต่างๆ เบื้องต้น รอบสุดท้ายจะเป็นการอบรมการอยู่ร่วมกับสังคมในด้านต่างๆ โดยเจ้าตัวถึงจะเสียขาข้างขวาแต่ก็สามารถทำงานได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปและ นี่ก็ถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังท้อแท้หาทางออกไม่ได้ Terry Fox ถือได้ว่าเป็นไอดอลให้กับหลายๆ คนได้สู้ต่อไปอย่างคนปกติทั่วๆ ไปเลยทำให้มูลนิธิโรงละครต้านโรคมะเร็งเพื่อนการกุศลถูกยกย่องจัดอันดับให้เป็นสถานฝึกอบรมยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบกับหน้าที่ต่างของ Terry Fox โรงละครต้านโรคมะเร็งเพื่อนการกุศล ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจกับแนวคิดของ Terry Fox

Posted in Terry Fox การกลับมาของบรรยายสดบนโรงละคร, Terry Fox โรงละครต้านโรคมะเร็งเพื่อนการกุศล | Tagged , , | Comments Off on Terry Fox โรงละครต้านโรคมะเร็งเพื่อการกุศล

Terry Fox โรงละครออนทัวร์ทั่วโลก

 

Terry Foxปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงละครก่อตั่งขึ้นมากมายหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นโรงละคร อักษรา คิง เพาเวอร์ โรงละคร สยามนิรมิต โรงละคร โจหลุยส์  โรงละคร แห่งชาติ ซึ่งยังมีโรงละคนอื่นๆ อีกมากมายที่ก่อตั่งขึ้นมาแต่ที่เราจะหยิบยกเอามาพูดถึงกันในวันนี้          Terry Fox โรงละครออนทัวร์ทั่วโลกเป็นโรงละครที่ครบวงจรที่มีทั้งความสนุกความเฮฮาเสียงหัวเราะโดยการนำทีมของ Terry Fox บุคคลสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในคณะมีความรวมกันเป็นหนึ่งเดี่ยว

Terry Foxและ แสดงออกถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมดูด้วยความบันเทิงซึ้งโดยรวมแล้วการแสดงละครเวทีของ Terry Fox จะออกไปในทางเหมือนการแสดงสดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือคิดมุขตลกเฮฮากันเท่าไหร่เพียงจะนัดกันแค่ต้องเชิญดารานักแสดงรับเชิญคนไหนขึ้นมาก็เท่านั้นเองโดยจุดเด่นของ Terry นักแสดงละครเวทีคนนี้ก็คือเป็นคนตลกเฮฮาร่าเริงเข้ากับคนง่ายและ นั้นจึงทำให้เค้าได้ฉายามาว่า Terry Fox โรงละครออนทัวร์ ก็คือคณะโรงละครเวทีนี้จะออกเล่นไปทั่วโลกโดยจะเลือกจุดที่ทำการแสดงจุดที่มีประชาชนหนาแน่นหรือเป็นจุดการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเพราะจะมีคนจำนวนมากจุดเด่นที่เขาเลือกนั้นเน้นการเข้าถึงTerry Fox

การชมโรงละคนมาก่อนเป็นอันดับแรกระบบระเบียบการขายบัตรการเข้าชมการแสดงก็ไม่แพงขายตามแรงงานขั้นต่ำในชุมชนหรือเมืองนั้นๆ เพราะว่า Terry Fox เน้นความสุขที่จะได้รับกับรับชมตนเองกำลังแสดงอยู่และ ล่าสุดมีนักข่าวจากต่างประเทศรายงานข่าวว่า โรงละครออนทัวร์ Terry Fox จะมีการมาแสดงสดกันที่เมืองไทยเพื่อกระจายความสุขให้กับคนไทยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นกำหนดการยังไม่แน่แต่ก็สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยกับการแสดงที่กำลังจะมาถึง Terry Fox โรงละครออนทัวร์ทั่วโลก

Posted in Terry Fox โรงละครออนทัวร์ทั่วโลก | Tagged , , | Comments Off on Terry Fox โรงละครออนทัวร์ทั่วโลก